Úradná tabuľa - Obec Sekule 

Verejná vyhláška - oznámenie o začatí stavebného konania spojené s územným konaním a nariadenie ústneho pojednávania

Verejná vyhláška - oznámenie o začatí stavebného konania spojené s územným konaním a nariadenie ústneho pojednávania - Rodinný dom, prípojky inžinierskych sietí.