Úradná tabuľa - Obec Sekule 

Verejná vyhláška - Oznámenie o prerokovaní návrhu Územný plán obce Sekule - Zmeny a doplnky č. 1/2019

Obec Sekule oznamuje v súlade s ustanovením § 22 stavebného zákona dotknutým obciam, samosprávnemu kraju, dotknutým orgánom štátnej správy, správcom inžinierskych sietí, fyzickým a právnickým osobám, že
prerokovanie návrhu Územný plán obce Sekule - Zmeny a doplnky č.1/2019 sa uskutoční v termíne od 16.1. 2020 do 17.2. 2020.
Verejné prerokovanie návrhu sa uskutoční
dňa 5.2. 2020 o 16 00 v Kultúrnom dome v Sekuliach.

  • Verejná vyhláška v PDF formáte na stiahnutie
  • Schéma lokalizácie navrhovaných zmien