Úradná tabuľa - Obec Sekule 

Pozvánka na zasadnutie OZ

Pozývame Vás na zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať v stredu 19.02.2020 o 18.oo hod. v zasadačke obecného úradu.

Pozvánka s programom zasadnutia