Rozhodnutie o neposudzovaní strategického dokumentu

ROZHODNUTIE strategický dokument sa nebude posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z. (územnoplánovacia dokumentácia Územný plá obce Sekule - Zmeny a doplnky č. 1/2019).

Viac informácií  nájdete TU v rozhodnutí