Ohlásenie závad na chodníkoch a priechodoch pre chodcov Typ hlásenia: Chodníky
Dátum 07.06.2017
Stav: Prijaté

Mesto/obec
Sekule
Ohlásenie závad zjazdnosti na miestnej komunikácii Typ hlásenia: Zjazdnosť komunikácií
Dátum 28.03.2019
Stav: Prijaté

Znievska 15

Mesto/obec
Sekule
TEST_Ohlásenie závad na chodníkoch a priechodoch pre chodcov Typ hlásenia: Chodníky
Dátum 23.05.2019
Stav: Vyriešené

Hlavná

Mesto/obec
Sekule
Porucha verejného osvetlenia Typ hlásenia: Verejné osvetlenie
Dátum 04.06.2019
Stav: Prijaté

Mesto/obec
Sekule